Show menu

Privacy Verklaring

Golden Haand weefcentrum gevestigd aan de Hoofdweg 2, 9684CG  te Finsterwolde, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Mirja Wark

+31-(0)6-20395671
mirjawark@yahoo.com
www.goldenhaand.nl
www.mirjawark.nl

Hoofdweg 2
9684CG Finsterwolde
Nederland

Persoonsgegevens  die wij verwerken

Golden Haand verwerkt uw persoonsgegevens omdat u die zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de prsoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van de Golden Haand Gazet
  • Het versturen van uw bestelling
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

E-mail en website

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

De veiligheid van persoonsgegevens die verstuurd worden via onze website www.goldenhaand.nl en www.mirjawark.nl is gewaarborgd door het SSL-certificaat, het up to date zijn van onderhoud en andere beveiligingsmaatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Golden Haand neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Golden Haand weefcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden verwijderd op het moment van uitschrijving en bericht van overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slechts met persoonlijke toestemming zet Golden Haand weefcentrum een persoon op de lijst met namen en e-mails van mede-cursisten. Deze lijst wordt nooit digitaal verstuurd; slechts uitgeprint en uitgedeeld.

Golden Haand verstrekt nooit gegevens aan andere partijen

Cookies die wij gebruiken

Golden Haand gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mirjawark@yahoo.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Golden Haand weefcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mirjawark@yahoo.com